Πιστοποιήσεις προσωπικού


Καθώς δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια όλων σας ενημερώνουμε ότι όλο το προσωπικό το οποίο θα εργαστεί φέτος στο Club Agia Anna Summer Resort θα διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας.